Nyheter

 • Årsplan 2020-2021

  I årsplanen finner du blant annet informasjon om barnehagens visjon, verdisyn, mål og aktiviteter, samt hvordan vi, i samarbeid med barnas hjem, vil fremme barns allsidige utvikling gjennom arbeid med danning, omsorg, lek og læring. Vi ønsker at barna skal få en trygg og god hverdag preget av glede og gode venner, der lek og læring går hånd i hånd.

  17.09.2020 11.35
 • Søknad om barnehageplass

  For å søke om barnehageplass må du gå inn på Bergen kommune sine nettsider, hvor søknaden registreres elektronisk. Du kan søke plass hele året, men 1.mars er søknadsfristen til hovedopptaket som gjelder plasser fra august 2020.

  19.02.2020 00.08
 • Brukerundersøkelsen 2019

  For femte gang har alle foresatte i både offentlige og private barnehager i Bergen, blitt spurt om hva de synes om tilbudet de får. Svarprosenten i Vindharpen barnehage var i år på hele 93 %, dvs. en besvarelse på 67 av 72 mulige. Gjennom spørreundersøkelsen har foresatte gitt oss verdifulle tilbakemeldinger om hva de mener om tilbudet de får i Vindharpen barnehage.

  20.05.2019 08.39
 • Vil du se hvordan vi har det i barnehagen?

  Takket være innsatsen fra en pappa som kan lage film, kan vi nå si velkommen inn i barnehagen vår. Klikk deg videre og snurr film!

  21.02.2014 22.37
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Metoder

Vindharpen Barnehage er en Dialogbarnehage med vekt på gode relasjoner. I tillegg jobber vi videre med Mangesidig intelligens (MI). Begge disse metodene blir presentert nærmere i barnehagens årsplan.