Nyhetsarkiv

 • Søknad om barnehageplass

  For å søke om barnehageplass må du gå inn på Bergen kommune sine nettsider, hvor søknaden registreres elektronisk. Du kan søke plass hele året, men 1.mars er søknadsfristen til hovedopptaket som gjelder plasser fra august 2024.

 • VINDHARPEN BARNEHAGE 20 ÅR

  Velkommen til markering av Vindharpen barnehage sitt 20-årsjubileum!
  Teaterforestillingen begynner kl.13.00.

 • Årsplan 2021-2022

  I årsplanen finner du blant annet informasjon om barnehagens visjon, verdisyn, mål og aktiviteter, samt hvordan vi, i samarbeid med barnas hjem, vil fremme barns allsidige utvikling gjennom arbeid med danning, omsorg, lek og læring. Vi ønsker at barna skal få en trygg og god hverdag preget av glede og gode venner, der lek og læring går hånd i hånd.

 • Brukerundersøkelsen 2019

  For femte gang har alle foresatte i både offentlige og private barnehager i Bergen, blitt spurt om hva de synes om tilbudet de får. Svarprosenten i Vindharpen barnehage var i år på hele 93 %, dvs. en besvarelse på 67 av 72 mulige. Gjennom spørreundersøkelsen har foresatte gitt oss verdifulle tilbakemeldinger om hva de mener om tilbudet de får i Vindharpen barnehage.

 • Foreldre om Vindharpen Barnehage

  Her kan du lese noen uttalelser fra foreldre med barn i denne barnehagen.