Nyheter

 • Søknad om barnehageplass

  For å søke om barnehageplass må du gå inn på Bergen kommune sine nettsider, hvor søknaden registreres elektronisk. Du kan søke plass hele året, men 1.mars er søknadsfristen til hovedopptaket som gjelder plasser fra august 2024.

  09.10.2023 11.42
 • VINDHARPEN BARNEHAGE 20 ÅR

  Velkommen til markering av Vindharpen barnehage sitt 20-årsjubileum! Teaterforestillingen begynner kl.13.00.

  19.08.2023 09.56
 • Årsplan 2021-2022

  I årsplanen finner du blant annet informasjon om barnehagens visjon, verdisyn, mål og aktiviteter, samt hvordan vi, i samarbeid med barnas hjem, vil fremme barns allsidige utvikling gjennom arbeid med danning, omsorg, lek og læring. Vi ønsker at barna skal få en trygg og god hverdag preget av glede og gode venner, der lek og læring går hånd i hånd.

  26.10.2021 13.54
 • Brukerundersøkelsen 2019

  For femte gang har alle foresatte i både offentlige og private barnehager i Bergen, blitt spurt om hva de synes om tilbudet de får. Svarprosenten i Vindharpen barnehage var i år på hele 93 %, dvs. en besvarelse på 67 av 72 mulige. Gjennom spørreundersøkelsen har foresatte gitt oss verdifulle tilbakemeldinger om hva de mener om tilbudet de får i Vindharpen barnehage.

  20.05.2019 08.39
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Laster..

Metoder

Vindharpen Barnehage er en Dialogbarnehage med vekt på gode relasjoner. I tillegg jobber vi videre med Mangesidig intelligens (MI). Begge disse metodene blir presentert nærmere i barnehagens årsplan.