Søknad om barnehageplass

For å søke om barnehageplass må du gå inn på Bergen kommune sine nettsider, hvor søknaden registreres elektronisk. Du kan søke plass hele året, men 1.mars er søknadsfristen til hovedopptaket som gjelder plasser fra august 2024.

 

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/barnehage-og-skole/barnehage/barnehageplass/barnehageplass-soke-eller-endre-soknad 

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om Vindharpen Barnehage, ta gjerne kontakt med daglig leder, Liv Olaug Aasheim Nordal, på telefon: 48071874 eller mail: postmaster@vindharpen.no.