Samspillmetoden Dialog

I Vindharpen Barnehage vektlegger vi Samspillsmetoden Dialog. Metoden bygger på dyptliggende psykologiske prosesser i kommunikasjonen mellom mennesker og har til hensikt å utvikle og styrke kommunikasjonen.

Metoden bevisstgjør oss

 • på hvordan vi som omsorgspersoner kan få et best mulig samspill med barnet
 • på hvordan fellesskapet med barna kan styrkes
 • på at kvaliteten på barns daglige sosiale nettverk er avgjørende for deres fremtidige positive selvbilde

Metodens grunnlag representerer et humanistisk verdisyn som legger vekt på tre hovedpunkt:

 • Likeverd: Alle individer er like mye verdt, og andres opplevelser av virkeligheten er like betydningsfull som ens egen.
 • Empati: Følelser kan ikke bestrides, og mennesker bør møtes på følelser mer enn på atferd.
 • Ressursorientering: Alle mennesker har positive ressurser som kan hentes fram og bidra til endring.

Det er utviklet 7 enkle prinsipper som skal bedre samspillet mellom barnet og den voksne.

 • Vis at du er glad i barnet
 • Juster deg til barnet
 • Snakk (hyggelig) om det barnet gjør eller er opptatt av
 • Gi ros og anerkjennelse
 • Felles fokusering
 • Gi mening til barnets opplevelser
 • Sett grenser på en positiv måte