Metoder

Vindharpen Barnehage er en Dialogbarnehage med vekt på gode relasjoner. I tillegg jobber vi videre med Mangesidig intelligens (MI). Begge disse metodene blir presentert nærmere i barnehagens årsplan.

 

Vindharpen Barnehage forholder seg, som alle andre barnehager, til de syv fagområdene som sier noe om hva barnas læringsutbytte her i barnehagen skal være (ref Barnehageloven og Rammeplan for Barnehagen). I tilllegg har vi valgt våre satsningsområder.

Samspillmetoden Dialog er en effektiv metode for å øke relasjonskompetansen og styrke kvaliteten på samspillet mellom mennesker.

MI (Mangesidig intelligens) er en arbeidsmetode som vi bruker blant annet når vi jobber med fagområdene. I denne metoden tas det utgangspunkt i barnas sterke sider, deres interesser og motivasjon. Gjennom disse sterke sidene kan man jobbe med og utforske og trene på andre områder der motivasjonen eller interessen ikke er like stor. Slik får barna mulighet til å møte alle fagområdene på en lekende og lystbetont måte, der hensikten er å oppnå en sunn utvikling og læring.