"Barn som tør, vil og slipper til"

Vindharpen barnehage har som hovedmål å møte alle barn med anerkjennelse, omsorg og respekt. Vi ønsker å danne et godt grunnlag for utvikling, lek og læring i omgivelser der barna trives og føler seg trygge.

 

"En dag full av gode opplevelser er en dag full av god læring."

 

Visjon:

”Barn som tør, vil og slipper til”

Hovedmål:

Vindharpen barnehage har som hovedmål å møte alle barn med anerkjennelse, omsorg og respekt. Vi ønsker å danne et godt grunnlag for utvikling, lek og læring i omgivelser der barna trives og føler seg trygge.

I Vindharpen barnehage ønsker vi:

 • En hverdag preget av glede og humor
 • Barn som lærer at alle er likeverdige og unike
 • Barn som opplever seg som en ønsket og verdsatt deltager i lek og det sosiale fellesskapet
 • Barn og voksne som er nysgjerrig og undrende
 • Barn som utvikler seg i sitt eget tempo og kjenner følelsen av mestring
 • Barn som får spille på alle sine strenger

Hovedmålet sier noe om hvilke verdier som ligger til grunn, og målsettingene for arbeidet i barnehagen. Det sier også noe om barnehagens syn på barns utvikling og læring. Vi mener at barn utvikler seg og lærer gjennom samspill med og iakttagelse av omgivelsene. Alt barnet ser og hører i løpet av dagen har betydning for hvordan hvert barn utvikler seg og lærer.

 

Å ha ansvar for barns oppvekst betyr å formidle verdier, hver dag.

Vi har valgt ut fem verdier som vi vil skal være beskrivende for hvordan vi som jobber i barnehagen ønsker å være i vårt møte med barn, foreldre og for hverandre. Disse verdiene skal prege møtet med det enkelte barn og den enkelte voksne i barnehagen.

Vi er:

 • Omsorgsfull
 • Anerkjennende
 • Reflekterende
 • Entusiastisk
 • Tolerant