Avdelinger

AVDELING                TELEFONNUMMER

AVDELING RØD                         484 90 334 

AVDELING GUL                          469 22 134

AVDELING GRØNN                    484 90 336

AVDELING BLÅ                          469 22 136

AVDELING LILLA                        484 90 335

DAGLIG LEDER                          480 71 874