De mange intelligenser i barnehagen (MI)

MI er en ressursorientert metode som tar utgangspunkt i hva barnet mestrer og deres sterke sider (evner), og har som mål å utvikle hvert barns potensial.

I barnehagen skal vi selvsagt ikke teste barnas intelligens, men med utgangspunkt i Gardners teorier observere og beskrive barnas adferd og legge til rette for at de skal få uttrykke og utvikle ulike sider ved seg selv. Vi har i tillegg valgt å inkludere naturalistisk intelligens, og vi tar utgangspunkt i 8 ulike evner:

  • personlige evner
  • sosiale evner
  • språklige evner
  • logisk-matematiske evner
  • visuelle-romlige evner
  • musikalske evner
  • kroppslige evner
  • naturalistiske evner

Vi planlegger vi aktiviteter slik at alle barna får anledning til å bruke alle evnene sine, og legger til rette for at de får bruke sine sterke sider til utvikle ulike sider ved seg selv.

Gjennom å ha fokuset der barnas interesser og motivasjon er, sikrer vi også at barna opplever dette som meningsfylt, lystbetont og interessant.

MI gjør også oss voksne mer oppmerksom på hvor det enkelte barn har sine styrker og interesser slik at vi lettere kan inspirere og motivere deres læring og utvikling.