Årsplan 2021-2022

I årsplanen finner du blant annet informasjon om barnehagens visjon, verdisyn, mål og aktiviteter, samt hvordan vi, i samarbeid med barnas hjem, vil fremme barns allsidige utvikling gjennom arbeid med danning, omsorg, lek og læring. Vi ønsker at barna skal få en trygg og god hverdag preget av glede og gode venner, der lek og læring går hånd i hånd.